denkikai04_s

                                         cool_f_resize                  Cool_b_resize

      Denkikai คือเครื่องปรับอากาศสำหรับเครื่องจักร ใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ที่ใช้สั่งการและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรชนิดต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น CPU และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่างๆ จะทำงานได้ดีเมื่อมีการถ่ายเทของอุณหภูมิได้ดีหรือมีอุณหภูมิคงที่ไม่สูงเกินไป

       Denkikai สามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องควบคุมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคของเครื่องจักรให้มีอุณหภูมิคงที่ตลอดการทำงาน สามารถติดตั้งง่ายโดยยึดติดเข้ากับห้องควบคุมตามแบบติดตั้งเท่านั้น ไม่ต้องสร้างห้องปรับอากาศให้กับเครื่องจักรทั้งเครื่อง ซึ่งทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากและประหยัดค่าไฟฟ้าด้วย

       Denkikai มี 4 รุ่นให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของเครื่องจักร

       SR300   ขนาด   2700 BTU

       SR400   ขนาด   4000 BTU

       SR600   ขนาด   6000 BTU

       SR900   ขนาด   9000 BTU

machine1_resize machine2_resize machine3_resize

  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
  • เพิ่มประสิทธิภาพ CPU และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคของเครื่องจักร
  • ช่วยลดฝุ่นในห้องคอนโทรล
  • ช่วยควบคุมอุณหภูมิในห้องคอนโทรลให้คงที่ 

 

Specification

spec_table_resize